FANDOM


W pliku o rozszerzeniu .hal dodajemy następujący kod:

loadrt classicladder_rt
addf classicladder.0.refresh servo-thread
loadusr -W deltagui
# zakomentowac czesc przy gladepvc
loadusr classicladder custom.clp

Odpowiada on za dodanie laddera do Axisa. Wchodzimy w File->Ladder Editor, po czym włącza nam się drabinka. W tym linku http://linuxcnc.org/docs/html/ladder/classic_ladder_fr.html#_contacts mamy opis działania classicladdera.

W tym samym pliku .hal obecnie widnieje jeszcze następujący kod:

# connect I/O signals to classicladder

net I0 motion.digital-out-00 => classicladder.0.in-00
net I1 motion.digital-out-01 => classicladder.0.in-01
net I2 motion.digital-out-02 => classicladder.0.in-02
net I3 motion.digital-out-03 => classicladder.0.in-03
net Q0 motion.digital-in-00 <= classicladder.0.out-00
net Q1 <= classicladder.0.out-01
net Q2 <= classicladder.0.out-02

Przypisujemy tutaj piny do classicladdera. Pierwsze 4 linie kodu odpowiadają za ruch po ustawieniu stanu wysokiego w ladderze.

Plik deltagui kopiujemy do folderu /usr/bin . Jeśli nie uda się za pomocą ctrl c ctrl v to należy to zrobić przez terminal w folderze, w którym znajduje się plik

sudo cp deltagui /usr/bin

należy wpisać hasło do linuxacnc. Możliwe, że trzeba będzie również nadać uprawnienia, żeby Axis mógł skorzystać z tego pliku, a więc wchodzimy do folderu File system/usr/bin, odpalamy terminal i wpisujemy:

sudo chmod 777 deltagui

powinno hulać :)