FANDOMMesa Setup: Hardware

Jak już wcześniej zostało powiedziane Mesa 5i25 to karta PCI komunikując się za pomocą kabla LPT z kartą wykonawczą 7i76. 7i76 wysyła sygnały kroku i kierunku do sterownika serwonapędu. Dodatkowo odbiera sygnały z enkoderów i innych elementów kontrolnych takich jak wyłączniki krańcowe:

Przed instalacją 5i25 należy upewnić się, że przełącznik W2 ustawiony jest w pozycji górnej. Jest to ważne jeśli chcemy zasilić 7i76 przy pomocy kabla LPT.

Sygnały dir/step przesyłane do sterownika są 5V. Jednak sygnały pozycjonujące oraz np. te od przełączników krańcowych są łączone z „Field Power” który trzeba zasilić napięciem z przedziału 8-32V, 5i25 nie dostarcza nam takiego potencjału. Należy więc zasilić „Field Power” np. baterią 9V.

ZŁĄCZA 5i25

5i25 posiada dwa złącza I/O, podstawowe złącze P3 i dodatkowe, 26-cio pinowe złącze P2. Szczegółowa konfiguracja w MANUAL

Złącze P1 JTAG

Jest to złącze przeznaczone do programowania. Normalnie używane do debugowania lub kiedy są problemy z EEPROM. W takim przypadku EEPROM może być przeprogramowany przy użyciu narzędzia Xilinx’s Impact tool.

OPERACJE:

Configuration:

5i25 jest konfigurowany przy włączeniu przez SPI EEPROM. EEPROM jest 8M bitem posiadającym miejsce na dwa pliki konfiguracyjne. Ponieważ wszystkie magistrale logiczne ma 5i25 są w FPGA, problem z konfiguracją oznacza, że dostęp przez PCI może nie być możliwy. Taka sytuacja może być rozwiązana tylko przez przeprogramowanie EEPROM, które jest procesem długim i uciążliwym. Z tego powodu 5i25 zawiera dwa obrazy plików konfiguracyjnych: podstawowy i awaryjny. Jeśli podstawowa konfiguracja nie zadziała, FPGA załaduje awaryjną konfigurację tak by EEPROM mógł zostać naprawiony bez korzystania z JTAG

Leds:

5i25 posiada dwie user LEDs, które mogą być użyte do dowolnego celu, np. mogą być pomocne przy debugowaniu. Posiada również dwie status LEDs, które informują o stanie FPGA.

DOSTARCZONE KONFIGURACJE:

HOSTMOT2

Wszystkie dostarczone konfiguracje są części kontrolującego ruch firmwareu HostMot2

7I76X2

Jest to konfiguracja dedykowana do pracy z kartą wykonawczą 7i76. Zawiera m.in. sprzętowy generator kroków, dwa wejścia enkoder, licznik watchdog.

Konfiguracji jest więcej, jednak ta interesuje nas najbardziej.

ZŁĄCZA 7i76

Złącze P1 Host Interface:

Złącze DB25F łączy 7i76 z kartą FPGA. Konfiguracja pinów dostępna w MANUAL

Złącze TB2 Step and Dir Connector:

Główne wyjście Step/Dir. Są obsługiwane obie polaryzacje kroku i kierunku. Każdy kanał interfejsu używa 6 pinów (GND,STEP-,STEP+,DIR-,DIR+,+5VP). Konfiguracja pinów w MANUAL.

Złącze TB3 Step/Dir, encoder and RS-422:

4 kanały step/dir, jeden interfejs dla enkodera, interfejs RS-422 oraz terminale zasilające 5V

Złącze TB4 Spindle connector:

Interfejs do napędu wrzeciona tokarki

Złącza TB5 i TB6 Field input/output:

Pola wejść i wyjść, po 24 I/O na każde ze złącz

Złącze TB1 Field power connector:

Złącze zasilające (8-32V)

OPERACJE

HOST INTERFACE:

Służy do komunikacji 7i76 z kartą FPGA (np. 5i25, 6i25)

STEP/DIR INTERFACE:

Dostarcza pięć kanałów interfejsu step/dir z buforowanymi 5V różnicowymi parami sygnałów. Pozwala na emisję sygnałów w głośnym środowisku i może się komunikować bezpośrednio z odbiornikiem za pośrednictwem RS-422

RS-422 INTERFACE:

Interfejs dedykowany rozszerzeniom Mesa SSERIAL

ENCODER INTERFACE:

Dedykowany dla enkoderów wrzecina, ale może być użyty do innych celów. Może być zaprogramowany z przeznaczeniem dla różnicowych lub single-ended. Zapewnia również zasilanie 5V enkodera

SPINDLE INTERFACE:

Zapewnia analogowe wyjścia przeznaczone do kontroli wrzeciona.

SPINDLE ISOLATED OUTPUTS:

STATUS LEDS:

7i76 posiada dwie żółte diody LED do monitorowania zasilania, CR1 i CR2. CR1 monitoruje zasilanie 5V, CR2 kontroluje pole zasilania (field power). Dla normalnego działania obie diody muszą się świecić.

FIELD I/O:

7i76 posiada izolowane 32 wejścia i 16 wyjścia do wspierania szerokiego zakresu urządzeń wejścia i wyjścia.

VIN AND FIELD POWER SUPPLY:

Field power I/O zapewniają napięcie z przedziału 5 do 32 VDC

VIN musi być większe od 8V do poprawnego działania.

Zdjęcie zestawu

Zdjęcie zestawu 5i25 + 7i76