FANDOM


Nasza konfiguracja 5i25 + 7i76 będzie wymagać rozszerzenia o kartę 7i85 zawierającą dodatkowe wejścia enkoderowe. Jednak Pncconf Wizard nie posiada takiej konfiguracji. Pojawia się doinstalowania firmwareów. Dla 5i25 są one dostępne tu: http://www.mesanet.com/software/parallel/5i25.zip

Następnie należy rozpakować zipa i przekopiować do folderu lib/firmware/hm2

UWAGA! Jako zwykły użytkownik nie mamy możliwość manipulowania tym folderem. Należy zalogować się jako root.

Aby tego dokonać należy:

1) Otworzyć terminal i wpisać polecenie: sudo passwd root

2) Zmienić hasło root

Teraz możemy korzystać z roota. Otwieramy terminal w miejscu, w którym jest 5i25, wpisujemy komendę su oraz hasło. Teraz korzystamy z Linuxa jako root. Przenosimy folder do lib/firmware/hm2 poleceniem:

mv 5i25* /lib/firmware/hm2

Po ponownym uruchomieniu Pncconfig Wizard powinny pojawić się nowe konfiguracje.